Dispozitivele vizuale de mărire ZEISS pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Dispozitive vizuale

Conținutul

  Bovendien sporen de instructies voor de jaarlijkse activiteitenverslagen de directoraten-generaal aan om in die verslagen visuele elementen te gebruiken die de documenten leesbaarder maken.

  De Commissie erkent het belang van het gebruik van visuele hulpmiddelen in de diverse verslagen en heeft op dit gebied verbeteringen aangebracht.

  ce vitamine pentru vederea ochilor

  De voornaamste gebreken waren zeer korte projectbeschrijvingen en gebrek aan visuele hulpmiddelen, verslagen en voorstellingen. Ik was er niet bij en heb't niet zien gebeuren.

  oftalmolog oftalmolog

  De ooggetuigen geven verschillende verslagen. Een risicobeschrijving van het product waarvan kennisgeving is gedaan en een beschrijving van de resultaten van laboratorium- of visuele tests, testverslagen en getuigschriften waaruit blijkt dat het product in kwestie niet in overeenstemming is met de veiligheidsvereisten, een volledige risicobeoordeling met conclusies en informatie over bekende ongevallen en incidenten.

  cum să influențezi viziunea

  EurLex-2 Servicii de consiliere, furnizare de informaţii şi întocmire de rapoarte şi distribuire de informaţii în format audio sau vizual Advisering, informatieverstrekking en het dispozitive vizuale van rapporten restaurare nouă la vedere verspreiden van informatie in de vorm van geluid of beeld tmClass o descriere a riscului prezentat dispozitive vizuale produsul notificat, incluzând o descriere a rezultatelor testelor de laborator sau a celor vizuale, dispozitive vizuale privind testările și certificatele care dovedesc neconformitatea produsului notificat cu cerințele privind siguranța, o evaluare completă a riscului însoțită de concluziile evaluării respective și informații despre accidentele sau incidentele cunoscute a se vedea partea I capitolul 3.

  Eurlex Compilare, stocare, analiza, recuperare, procesare, furnizare de date, informatii audio vizuale, imagini grafice si rapoarte in domeniul meteorologic, mediu inconjurator, stiintific, climatic si oceanografic pentru sectoarele de asigurari, bancar si financiar Compilatie, opslag, analyse, opvraging, verwerking, verstrekking van gegevens, audiovisuele informatie, grafische beelden dispozitive vizuale rapporten op dispozitive vizuale gebied van meteorologie, milieu, wetenschappen, klimaat en oceanografie aan de verzekerings- banksector en de financiële sector tmClass Caseta 3.

  viziunea lucrătorilor de birou