Educație specială deficiențe de vedere, Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Vedere

Educație specială deficiențe de vedere

Conținutul

  Este organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de tipul și gradul dizabilității, educație specială deficiențe de vedere mentală, de auz, de văz, locomotorie, asociată. Educaţia incluzivă a fost adoptată în România, încă din anii '90 prin respectarea diversităţii, iniţierea şi realizarea practică a accesului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate categoriile de copii.

  Astăzi, aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în învățământul de masă.

  educație specială deficiențe de vedere

  Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale. Ținând cont de această realitate, învățământul special, special integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de tipul și gradul dizabilității.

  Sisteme pedagogice de educație specială pentru persoanele cu deficiențe de vedere Învățământ special Educație incluzivă într-o lume cu precădere vizuală Sisteme educaționale pentru învățarea copiilor cu deficiențe de vedere Sisteme pedagogice de educație specială pentru persoanele cu deficiențe de vedere Sisteme de educație pentru deficiențe de vedere Ceea ce diferă sunt modalitîţile de aplicare a cerinţelor didactice la condiţiile, dificultăţile şi nevoile speciale ale elevilor nevăzători. În aceasta se prevedea dreptul copiilor deficienţi la îngrijire, educaţie şi instruire specială, care să le asigure o integrare socială cât se poate de completă. Acestea se referă la multitudinea mijloacelor prin care putem acţiona pentru egalizarea şanselor: accesul la informaţie, la comunicare, la educaţie, la asistenţă medicală, la cultură şi sportprecum şi la locurile de muncă corespunzătoare. Spasm de vedere încețoșată Vederea a căzut să se vindece Aceeași lege menționează la art.

  Unităţile de învăţământ special pentru elevii cu deficienţe senzoriale aplică planul de învăţământ al şcolii de masă. Aceste unităţi îşi păstrează doar structura şi forma de organizare după sistemul învăţământului special, iar în conţinut, pregătire şcolară şi specializare sunt asemănătoare şcolii de masă.

  educație specială deficiențe de vedere

  La absolvire, elevii acestor unităţi de învăţământ special susţin examene naţionale teste, bacalaureat sau examen de absolvire la fel ca toţi absolvenţii din învăţământul de masă. Pentru ei sunt stipulate facilităţi şi adaptări în metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor.

  educație specială deficiențe de vedere

  Pentru fiecare elev cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate se elaborează un plan de intervenţie personalizat cu obiective specifice nevoilor şi posibilităţilor de dezvoltare psihoindividuale. Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de adaptări ale procedurilor de examinare și în cazul evaluărilor curente.

  Alte informații relevante:.

  educație specială deficiențe de vedere