În prim-plan ACȚIUNEA UE ÎN FAVOAREA FEMEILOR

Vederea femeii. Vederea femeii.

De atunci, UE a continuat să combată discriminarea bazată pe gen, iar în prezent Europa este pentru femei una dintre cele mai sigure și echitabile regiuni din lume.

Însă lupta pentru drepturile femeilor și protecția acestora nu s-a încheiat încă.

Retina - senzorul nostru vizual şi o oglindă pentru sănătate Barbatii vad lumea in mod diferit fata de femei - studiu Vedere neclară 7 mituri despre ochi, demontate kingpinshop. Joi, 06 Septembrieora Barbatii percep mai bine vederea femeii fine ale obiectelor care se misca rapid, iar femeile disting mai bine culorile, potrivit unui studiu recent. De ce nu sunt si femeile pasionate de jocurile vederea femeii calculator?

Deși femeile din Europa ar trebui să se bucure de egalitate, emancipare și securitate, pentru mult prea multe dintre ele aceste drepturi nu sunt încă o realitate. Violența bazată pe gen și hărțuirea sunt în continuare larg răspândite.

CE FACE UE UE urmărește să le ofere femeilor aceleași oportunități ca și bărbaților la locul de muncă, de exemplu egalitatea de remunerare, și să îi ajute atât pe bărbați, cât și pe femei să găsească un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată. O altă prioritate majoră este încetarea violenței împotriva femeilor și fetelor și promovarea egalității de gen în UE și în întreaga lume.

De asemenea, Vederea femeii promovează egalitatea între bărbați și femei în funcțiile de decizie. Activitatea Comisiei Europene în toate aceste domenii se bazează pe angajamentul său strategic pentru egalitatea de gen Factorii care le împiedică pe femei să participe pe piața forței de muncă și responsabilitățile multora dintre ele legate de întreținerea familiei sunt câteva dintre motivele pentru care femeile au tendința de a lucra mai puțin decât bărbații, de a se angaja în sectoare cu un nivel mai scăzut de remunerare, de a face mai multe pauze vederea femeii carieră și de a obține promovări mai puține și mai lente.

Cu toate acestea, UE s-a angajat să le ofere femeilor șanse egale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și egalitatea de vederea femeii. Vederea femeii egalității de remunerare este inclus în tratatele UE și în normele privind egalitatea de gen pe piața forței de muncăînsă garantarea faptului că acestea sunt aplicate corect rămâne o provocare în toate statele membre.

ÎnUE a prezentat un plan de acțiune pentru a elimina decalajul de salarizare dintre femei și bărbați.

  • Последовала пауза, столь долгая, что Элвин повторил - Я стараюсь выяснить, - сказал Хилвар и вновь замолчал.
  • Barbatii vad lumea in mod diferit fata de femei - studiu
  • Вдруг сбоку, из-за деревьев послышались пронзительные возгласы, и несколько небольших, возбужденных существ высыпало из зарослей и сгрудилось вокруг Элвина.

Acest plan abordează aspecte precum stereotipurile și echilibrul dintre viața profesională și cea privată și le solicită guvernelor, angajatorilor și sindicatelor să ia măsuri pentru a garanta că salariile femeilor sunt stabilite în mod echitabil.

Această problematică se află vederea femeii centrul pilonului european al drepturilor socialecare urmărește să asigure egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați în toate domeniile, printre care participarea la piața muncii, condițiile de muncă și evoluția carierei. O directivă adoptată de UE în obligă întreprinderile mari cotate la bursă să publice informații despre consiliile lor de administrație în ceea ce privește politica de diversitate, cum vederea femeii fi vârsta, sexul și educația și formarea profesională.

Dar viața nu înseamnă numai muncă și bani.

Ochelarii de vedere – acest accesoriu nu-ți face „numai” ochii mai frumoși

Găsirea unui echilibru între viața profesională, asigurarea venitului și timpul dedicat propriilor preocupări și familiei este un aspect important atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Inițiativa Comisiei Europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată respectă principiul egalității de tratament promovat de pilon și introduce drepturi vederea femeii — sau le consolidează pe cele existente — la nivelul UE, pentru vederea femeii contribui la echilibrarea partajării responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați și, astfel, pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul femeilor.

Aceste drepturi acoperă concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul de îngrijitor, precum și formulele flexibile de muncă pentru părinți și îngrijitori. Inițiativa include, de asemenea, un set de măsuri menite vederea femeii sprijine statele membre în ceea ce privește protejarea lucrătoarelor însărcinate și a persoanelor care își iau concediu din motive familiale, îmbunătățirea furnizării de servicii de îngrijire și abordarea contrastimulentelor economice care o împiedică să lucreze pe cea de a doua persoană care contribuie la venitul familiei.

Al treilea program al UE în domeniul sănătății vederea femeii scopul de a garanta că cetățenii au șanse egale de a avea o stare bună de sănătate și de a beneficia de asistență medicală de calitate, indiferent de sex.

Clipire, plâns şi vederea de stele - Vederea femeii

Acțiunile specifice menite să contribuie la încadrarea în muncă a femeilor includ programe de recalificare și de îmbunătățire a competențelor. De asemenea, acest fond le permite femeilor să revină la locul de muncă după o întrerupere în carieră, de exemplu prin furnizarea de servicii de calitate de îngrijire a copiilor și de orientare individuală, precum și prin sensibilizarea angajatorilor cu privire la provocările cu care se confruntă vederea femeii.

Fondul social european sprijină proiecte în țara dumneavoastră. Numeroasele sale inițiative de succes aduc o schimbare reală în viețile oamenilor.

Petruta - Ba la mine,ba la ea [video official] când vederea slăbește

Proiectele finanțate în regiunile din UE le oferă femeilor noi oportunități prin acces la finanțare, sprijin personalizat sau îndrumare pentru a le ajuta să își înființeze propria întreprindere. Mai jos puteți consulta programele și proiectele din țara sau regiunea dumneavoastră. Platforma WEgate este un ghișeu unic pentru femeile care doresc să își înființeze propria întreprindere sau să o dezvolte, cu informații privind formarea, mentoratul, consilierea și colaborarea în rețea.

Joi, 06 Septembrieora Barbatii percep mai bine detaliile fine ale obiectelor care se misca rapid, iar femeile disting mai bine culorile, potrivit unui studiu recent. De ce nu sunt si femeile pasionate de jocurile pe calculator?

Puteți afla, de asemenea, în ce măsură împrumuturile și capitalul de risc facilitate de UE vă pot permite să înființați propria întreprindere sau să o dezvoltați. De vederea femeii, UE ia măsuri pentru a stimula participarea femeilor în sectorul digital prin combaterea stereotipurilor, prin promovarea educației și a formării în domeniul competențelor digitale și prin încurajarea participării cât mai multor femei antreprenor în acest sector.

Rețeaua europeană pentru femei în sectorul digital a fost lansată în pentru ca femeile din sectorul digital să poată crea rețele și colabora pe baza ideilor și experiențelor din acest domeniu.

Account Options

Aproximativ 20 de întreprinderi din domeniul tehnologiei s-au angajat, de asemenea, să asigure un mediu de lucru favorabil vederea femeii și echilibrat din punctul de vedere al genului. UE s-a angajat, de asemenea, să elimine disparitățile de gen în domeniul cercetării și inovării. De exemplu, programul Orizont ajută organizațiile de cercetare și universitățile să pună în aplicare diverse inițiative privind egalitatea de gen.

În fiecare an, Premiul UE pentru femei inovatoare recompensează femeile care nu sunt doar cercetători și inovatori de excelență, ci și antreprenori de succes.

UE ia, de asemenea, măsuri pentru a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în rândul femeilor în alte sectoare, cum ar fi cel al transporturilor. Cu toate acestea, violența împotriva femeilor și fetelor este în creștere în întreaga lume.

Florin Cercel - Te striga inima - oficial video 4K carte vedere din vedere

În multe locuri, atitudinile față vederea femeii victime contribuie la această vezi cu degetele pe piele într-un sondaj Eurobarometru din s-a arătat că violența împotriva femeilor este încă acceptată și vederea femeii justificată în unele țări din UE. În mare parte, victimele traficului de persoane din UE sunt femei și fete.

Legislația UE privind combaterea traficului de persoane impune obligația de a adopta măsuri specifice de gen și este însoțită de măsuri de politică și de programe financiare pentru a sprijini statele membre. Toate statele membre ale UE, precum și Uniunea Europeană însăși au semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice Convenția de la Istanbul. Această convenție obligă țările semnatare să prevină și să incrimineze toate formele de violență, să protejeze victimele și să urmărească penal făptuitorii.

vederea femeii cum să recâștigi vederea cu o lingură

Pentru mai multe informații despre cum se aplică în țara dumneavoastră nediscriminarea și egalitatea de tratament, puteți contacta entitatea națională competentă din cadrul Rețelei europene a organismelor de promovare a egalitățiicare a fost creată pentru a promova o aplicare uniformă a legislației UE în aceste domenii.

În fiecare an, Comisia Europeană publică un raport amplu privind situația egalității de gen în UE. Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene joacă un rol important în promovarea egalității între femei și bărbați, garantând că legislația UE este interpretată și aplicată în același fel în toate țările din UE. Indicele de egalitate de gen al EIGE monitorizează progresele înregistrate. Acestea lucrează în strânsă colaborare cu instituțiile UE în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea dintre femei și bărbați și, de asemenea, vă pot pune în contact cu organizațiile vederea femeii din țara dumneavoastră.

În acest sens, colaborează cu guvernele și cu diverse întreprinderi, sindicate și organizații vederea femeii în vederea elaborării și punerii în aplicare în UE a unor activități privind echilibrul de gen la nivelurile superioare, vederea femeii colectarea și difuzarea de informații și prin promovarea de bune practici.

În decembrieUrsula von der Leyen a devenit prima femeie președintă a Comisiei Europene. Christine Lagarde a preluat funcția de președintă a Băncii Centrale Europene în noiembriefiind prima femeie vederea femeii la conducerea acestei instituții. Normele care reglementează ocuparea forței de muncă în instituțiile UE trebuie să fie aplicate fără discriminare pe criterii de sex, inclusiv în ceea ce privește remunerarea.

vederea femeii evenimentul zilei de vedere

Personalul are dreptul la concediu pentru creșterea copilului și la concediu din motive familiale. Comisia Europeană nu discriminează în ceea ce privește recrutarea și promovarea personalului și le oferă angajaților săi un mediu de lucru flexibil, bazat pe respect.

vederea femeii poate răni un cap din vedere

De asemenea, Comisia are o strategie vederea femeii promovare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată și a bunăstării personalului.

Prin acest cadru, UE dorește să sprijine țările partenere, în special țările în curs de dezvoltare, țările implicate în procesul de aderare și țările învecinate pentru a obține rezultate concrete în domeniul egalității de gen, așa cum prevede planul său de acțiune. UE promovează în continuare egalitatea de gen în cadrul acțiunilor sale de cooperare pentru dezvoltare în dialogurile sale cu țările partenere.

De exemplu, în contextul negocierilor comerciale cu ChileUE a propus, pentru prima dată, dispoziții privind comerțul și egalitatea de gen. Dubla abordare a UE se axează pe integrarea dimensiunii de gen și a acțiunilor specifice în mai multe domenii: consolidarea capacităților țărilor în curs de dezvoltare, sprijinirea organizațiilor de femei și difuzarea de informații privind egalitatea de gen prin orientări, bune practici și acțiuni de sensibilizare.

UE a avut, de asemenea, rolul de a negocia includerea obiectivelor privind egalitatea de gen în Agenda a ONU pentru dezvoltare durabilă. Întoarceți viziunea cu adevărat obiective se axează pe eliminarea violenței împotriva vederea femeii, pe recunoașterea responsabilităților de îngrijire neremunerate și a muncii casnice și pe accesul universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile reproductive.

În prim-plan ACȚIUNEA UE ÎN FAVOAREA FEMEILOR

În plus, există un angajament explicit de a integra dimensiunea de gen în toate obiectivele, țintele și indicatorii de dezvoltare durabilă. UE și statele sale membre se angajează, de asemenea, să includă o componentă de gen puternică în toate politicile și practicile lor în relațiile cu țările în curs de dezvoltare, prin Consensul european privind dezvoltarea, din Printre obiectivele principale se numără consolidarea dialogului politic pentru capacitarea femeilor și fetelor, vederea femeii rolului lor important în materie de dezvoltare și schimbare, precum și intensificarea acțiunilor specifice legate de egalitatea de gen.

Vederea femeii Petruta - Ba la mine,ba la ea [video official] când vederea slăbește Despre nutritie Dintre cele cinci simturi, vazul ne ajuta cel mai mult sa descoperim lumea din jurul nostru. Intr-o singura privire, ce dureaza o vederea femeii de secunda, ochii transmit creierului datele necesare pentru a ne spune dimensiunea, forma, culoarea si textura unui obiect. Ne spun cat de aproape este acel obiect, daca se afla in picioare sau in miscare si care este viteza cu care se misca. Ochii sunt mici, comparativ cu majoritatea organelor, insa structura lor este incredibil de complexa.

În ultimii doi ani, UE a sprijinit peste 1,5 milioane de fete și femei oferind servicii de protecție și îngrijire legate de mutilarea genitală. Drept urmare, 3 de comunități, reprezentând 8,5 milioane de cetățeni, au făcut declarații publice privind abandonarea acestei practici.

De asemenea, UE recunoaște lupta femeilor pentru drepturile lor, în întreaga lume.

Vederea femeii - theoneteam.ro

În plus, țările candidate care doresc să devină membre ale UE trebuie să adopte pe deplin principiul fundamental al egalității dintre femei și bărbați și trebuie să depună eforturi pentru a include legislația UE în domeniu în propriile lor structuri. Aceasta rămâne vederea femeii prioritate a procesului de extindere. Prezenta publicație este disponibilă în 24 de limbi și în următoarele formate:.