Romantism - Wikipedia

Viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice

Mahmureală Viziunea asupra lumii și tipurile sale. Viziunea asupra lumii. Concept și clasificare Cunoașterea filozofiei este necesară pentru un specialist pentru orientare calificată în specialitatea sa metodologiedar cel mai important - pentru înțelegerea vieții în toată complexitatea, versatilitatea și contradicțiile ei. Specialiștii cu diferite profiluri necesită o perspectivă largă cunoștințe: profesionale, cotidiene și științificeabilitatea de a vedea legile dezvoltării lumii, de a înțelege esența a tot ceea ce li se întâmplă oamenilor, de a înțelege sensul și obiectivele umane.

Toate acestea constituie viziunea asupra lumii a unei persoane. În prezent, problemele viziunii asupra lumii fac obiectul unei atenții strânse a oamenilor de știință și a politicienilor. Viziunea asupra lumii în literatura filosofică modernă este considerată ca un set de opinii umane grup socialclasă, societate în ansamblu asupra lumii și determinarea locului unei persoane în această lume. O viziune asupra lumii este o formă de conștientizare socială a unei persoane prin care percepe, înțelege, evaluează realitatea înconjurătoare ca lume a ființei și activității sale, determină și experimentează locul, scopul și participarea sa la ea.

Viziunea asupra lumii include idei generalizate despre lume și despre omul însuși, despre semnificația existenței umane, destinele istorice ale omenirii, un sistem de viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice, idealuri pentru structura și reorganizarea viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice.

Dar acest lucru nu este întotdeauna cazul.

injecții cu vedere încețoșată

Rolul unui concept sau viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice unei structuri a unui sistem de viziune asupra lumii poate fi îndeplinit de oricare dintre componentele sale substanțiale și acest lucru depinde de condiții istorice specifice. În literatura științifică, există multe definiții ale conceptului de viziune asupra lumii.

Viziunea asupra lumii este un set de puncte de vedere, evaluări și principii care determină înțelegerea lumii, locul unei persoane în ea, precum și o poziție de viață, un program de comportament și acțiunile oamenilor.

Viziunea asupra lumii- un set de cunoștințe, credințe, puncte de vedere, evaluări, norme și principii care determină atitudinea unei persoane față de sine, față de lumea din jur și acționează ca îndrumări și regulatori ai activităților sale.

În structura viziunii asupra lumii, se disting două niveluri: 1. Nivel empiric Este o formă emergentă spontan de viziune asupra lumii. Include atitudinea, mentalitatea diferitelor sectoare ale societății. Acest nivel de viziune asupra lumii este caracterizat de eterogenitate în conținut, depinde de educația, cultura oamenilor, exercitați-vă vederea înapoi tradițiile naționale, religioase și de altă natură, este de natură spontană, nu diferă prin gândire profundă, logică și validitate.

Viziunea asupra lumii și tipurile sale. Viziunea asupra lumii. Concept și clasificare

Se formează în funcție de specificul activității umane: se distinge viziunea asupra lumii a unui om de știință, inginer, om politic etc. Nivelul teoretic viziunea asupra lumii include viziunea asupra lumii, inclusiv filosofia. În structura viziunii asupra lumii, există trei subsisteme: 1.

Xenophon Aristotel Lumea grecească a avut condiții mult mai favorabile decât acelea din Orientul antic pentru dezvoltarea studiului istoriei. Spre deosebire de Grecia, care avea o structura social-politicǎ superioarǎ, unde predominau polisurile ale căror multitudine și specificul organizării lor au permis participarea unui mare număr de cetățeni la viața publică, în Orient, puterea era deținutǎ de un despot, considerat un trimis divin pe tron, ce nu îngăduia o viață politică și posibilitatea unei gândiri libere.

Viziunea asupra lumii ca sistem de vederi asupra lumii și a locului unei persoane în ea este formată dintr-un individ care trăiește la un anumit moment, într-o anumită societate și mediu social. Datorită acestui fapt, viziunea individuală asupra lumii este profund socială în esența sa, determinată de dezvoltarea socială și fixată în cultură: metode de activitate materială și spirituală, tradiții, norme, valori sociale, paradigme predominante în societate, stereotipuri și mituri, interese de clasă socială.

Astfel, la formarea viziunii asupra lumii a unei persoane, participă atât persoana în sine, cât și mediul social, starea spirituală a societății.

cei mai buni neuro-oftalmologi

O persoană, ca ființă creativă activă, nu acceptă întotdeauna necondiționat viziunea asupra lumii care predomină în societate, dar sub influența întregului set de factori ai culturii materiale și spirituale, caută să-și dezvolte atitudinea față de lume și de el însuși, al său poziția viețiicredințe, idealuri, orientări valorice, principii ale cunoașterii și vieții. În același timp, viziunea asupra lumii a unui individ este într-un anumit sens invariantă pentru viziunea asupra care este cea mai corectă viziune semnificativă social și, în cele din urmă, este determinată de nivelul de dezvoltare al culturii, de includerea subiectului în ea.

Viziunea asupra lumii este formată de subiect conform propriei sale masura umana și necesită definirea lumii nu numai așa cum este, ci și așa cum ar trebui să fie din punctul de vedere al viziunii sale umane dorite.

Ion de Liviu Rebreanu. Tema si viziunea despre lume

În viziunea asupra lumii, lumea din jurul unei persoane este revelată în ființa sa culturală, umană, adică ca lume a omului. Datorită acestui fapt, viziunea asupra lumii nu poate fi complet redusă la o imagine științifică a lumii, la o reflectare obiectiv adevărată. Motivele schimbărilor profunde ale conținutului viziunii asupra lumii în condiții moderne: 1. Trecerea de la civilizația industrială a secolului al XIX-lea la o nouă societate tehnologică, informațională a dus la deplasarea viziunii științifice asupra lumii specii tradiționale viziune asupra lumii: de zi cu zi, religioasă.

Ca parte a viziunii asupra lumii, imaginea științifică a lumii începe să ocupe un loc de frunte, adică ideile despre lume obținute de științele fundamentale: cunoștințe despre Pământ, despre natura vieții, despre esența societății.

Viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice. Cum se formează viziunea despre lume?

Stilul de gândire și perspectivele lumii în general sunt raționalizate și intelectualizate, scăpând treptat de miturile și iluziile civilizațiilor anterioare. Revoluția științifică și tehnologică a exacerbat problemele globale de supraviețuire, securitatea mediului, populația Pământului etc.

Aceste probleme necesită o înțelegere ideologică profundă. Printre noile probleme ideologice ar trebui atribuite noii probleme umaniste: ideea omului și a societății, problema terorismului, securitatea internațională.

Funcția orientatoare a viziunii asupra lumii, problema alegerii. Rolul viziunii asupra lumii viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice manifestă ca un program social al viziune cum să suspende, un ghid pentru semnificații superioare ale vieții.

Caracteristicile formelor istorice ale viziunii asupra lumii, Evoluție - Wikipedia

Acest rol se manifestă prin funcția de orientare care determină alegerea drumul vietiipriorități sociale și pentru un individ - chiar și o alegere de acțiuni. Desigur, funcția de orientare se face simțită în activitățile unei viziuni asupra lumii, personalitate dezvoltată spiritual. Această funcție se manifestă în mod clar în sfera morală, unde atitudinile, normele și valorile ideologice joacă rolul unei busole de viață.

Evident, acțiunile individuale pot fi săvârșite împotriva credințelor, dar apoi o persoană sensibilă din punct de vedere moral începe să fie chinuită de remușcări și rămâne speranța pentru pocăință și o schimbare a comportamentului în bine.

Istoriografie

Problema tipologiei viziunii asupra lumii nu a fost suficient dezvoltată în literatura filosofică, dar există clasificarea ei pe următoarele motive: 1. Să caracterizăm pe scurt principalele forme de viziune asupra lumii care reflectă pe deplin caracteristicile de mai sus. Mitologia este o reflectare pre-științifică a realității în mintea unei persoane. Mitul este o predicție, o legendă. Principalele întrebări la care miturile încearcă să răspundă: originea Universului, a Pământului și a omului; explicarea fenomenelor naturale; viața, soarta, moartea unei persoane; activitatea umană și realizările sale; probleme de onoare, datorie, etică și moralitate.

Viziunea mondială și tipurile sale istorice

Trăsături ale mitului: umanizarea naturii; prezența zeilor fantastici, comunicarea lor, interacțiunea cu oamenii; lipsa reflecțiilor abstracte reflecție ; orientarea practică a mitului către rezolvarea problemelor specifice vieții economie, protecție împotriva elementelor etc. Gryadovoy definește acest tip de viziune asupra lumii ca fiind viziune asupra lumii de zi cu zi - acestea. Se caracterizează prin bun simț, caracter practic, înțelepciune lumească, tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație.

Mitologia este cel mai vechi tip de viziune asupra lumii. Despre subiect și obiect.

Tipuri istorice de viziune asupra lumii. Istoriografie - Wikipedia

Mitul are o zonă universală de aplicabilitate: poate explica orice doriți. O trăsătură distinctivă a conținutului mitologiei este fabulositatea, iraționalitatea, iar trăsătura sa structurală este lipsa verificării în condițiile date.

cum se restabilește formarea ochilor la vedere

Mitologia se bazează pe credință, nu pe cunoaștere. Cognitiv, în structura mitului, latura senzuală, percepția lumii domină asupra laturii raționale, ceea ce face mitul atractiv din punct de vedere psihologic. În cele din urmă, mitul recurge la moduri simple și vizuale de a explica lumea, folosind în principal structuri descriptive în sistematizarea cunoștințelor, credințelor, atitudinilor, stărilor de spirit etc.

Viziunea asupra lumii de tip mitologic se regăsește și în condițiile moderne.

  1. Materialitatea lumii; Existenţa socială şi umană Cea mai veche formă de viziune asupra lumii este.
  2. Viziunea asupra lumii și tipurile sale. Viziunea asupra lumii. Concept și clasificare
  3. Romantism - Wikipedia
  4. Hypo goiter of vision
  5. Ce este o definiție de viziune asupra lumii.

Viziunea științifică asupra lumii, spre deosebire de alte forme de viziune asupra lumii, dezvăluie principii fundamentale, legi și categorii, acoperind toate sferele vieții naturale și sociale și ale procesului cognitiv. Viziunea științifică asupra lumii rezolvă problemele viziunii asupra lumii bazate pe generalizarea și sistematizarea cunoștințelor dobândite de filozofie, științele naturale și sociale individuale, care îi oferă obiectivitate, armonie, integritate, consistență și dovezi ridicate.

Acest tip de viziune asupra lumii are ca relație de formare a sistemului a omului viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice lumea - o relație cognitivă: știința caută să descopere legile obiective ale ființei. Marele avantaj al viziunii științifice asupra lumii este orientarea sa practică. Viziunea științifică asupra lumii se prezintă în două forme: Știința naturii menită să înțeleagă legile naturii ; Umanitar menit să înțeleagă esența omului și locul său în lume. O viziune religioasă asupra lumii este o înțelegere a bazei semantice a vieții umane prin recunoașterea principiului lumii supranaturale Dumnezeuexprimat în forme iraționale, emoțional-senzuale și figurative.

Religia este o viziune iluzorie asupra lumii. Principalele religii mondiale: creștinism, islam, budism. Religia este un fenomen al culturii spirituale, o formă de ideologie care are o natură și funcții sociale.

exerciții oculare pentru recâștigarea vederii

Funcțiile religiei: Unificarea consolidează societatea în jurul ideilor sau de dragul ideilor ; Culturologic promovează răspândirea unei anumite culturi, influențează cultura ; Moral și educativ cultivă în societate idealurile de dragoste pentru aproapele, compasiunea, onestitatea, toleranța, decența, datoria.

Cu toate acestea, o viziune religioasă asupra lumii poate modela și alte dispoziții: fanatism, dușmănie față de oamenii cu credința altcuiva. O viziune filosofică asupra lumii nu este o simplă colecție de cunoștințe individuale despre lumea care ne înconjoară, ci un anumit sistem de principii și idei teoretice care se formează și se dezvoltă pe baza conceptelor fundamentale de știință naturală și cunoștințe sociale.

Pe baza unei concepții filosofice asupra lumii, se creează o imagine științifică generală asupra lumii. La rândul său, imaginea lumii este un model prezentări despre viziunea umană viziune asupra lumii care presupune o anumită atitudine a unei persoane față de lumea din jur, înțelegerea sa despre această lume și locul său în ea. Cunoașterea filosofică este destul de rigid sistematizată.

  • Viziunea asupra lumii și tipurile sale istorice - Filozofie
  • Hipermetropia se dezvoltă puternic
  • Vitamină pentru vedere naturală
  • Limitele acuității vizuale

Subiectul filosofiei a fost clar definit încă de pe vremea lui I. Kant, G. Hegel: filosofia este cunoașterea despre universal, care este asimilată istoric treptat, mai întâi sub-abstract, apoi structural și, în final, conceptual. Trăsături distinctive ale unei viziuni filosofice asupra lumii: Bazat pe cunoaștere, nu credință și ficțiune; Este reflexiv gândirea este îndreptată către sine ; Este logic are o unitate și un sistem intern ; Se bazează pe concepte categorii clare.

Vine în această lume?

test ocular în Orsk

Care este scopul omului?