Browser cookies disabled

Impactul viziunii asupra învățării

Ca o universitate globală, UBB a fost alături de societate pentru a face față pandemiei, dar în același timp, dincolo de a aborda pericolul, a încercat să caute impactul viziunii asupra învățării pentru dezvoltare, redefinindu-și pedagogia universitară.

Noua pedagogie universitară nu se reduce la predarea clasică relocată online emergency remote teachingdar nici nu pretinde implementarea unei strategii didactice autentic online, ea asumă un model hibrid.

Наблюдая, как Алистра исчезает вдали, Хедрон устало пытался разгадать планы, зреющие в ее Сейчас он мог быть уверен только в одном. Еще долгое время ему не придется опасаться скуки. Алистра действовала решительно и рассудительно. Она не собиралась связываться с Эристоном и Этанией: родители Элвина были приятными ничтожествами, к которым она чувствовала скорее некоторую привязанность, чем уважение. Они только потратили бы зря время в бесплодных разговорах, а затем поступили бы точно так же, как сейчас Алистра.

Acest model prefigurează o nouă pedagogie universitară, una interactivă on line. Cu siguranță, unele practici ale noii strategii didactice — cele care se ridică la nivelul celor mai bune standarde academice - vor rămâne în UBB și după pandemie. Esența acestei noi pedagogii universitare este surprinsă excelent de autorii acestui Impactul viziunii asupra învățării. Stimularea interacțiunii cu studenții și crearea de comunități de învățare Prin implicarea studenților în parcurgerea bibliografiei înainte de fiecare întâlnire sau chiar în cursul impactul viziunii asupra învățăriiinclusiv prin propunerea de bibliografie din partea studenților, etc.

Susținerea persistenței în sarcini și motivația studenților pentru învățare Implicare studenților în propria formare prin feedback, sarcini academic-motivaționale, etc. Elaborarea celor mai eficiente strategii și instrumente de evaluare Criza care însoțește pandemia COVID 19 ne-a influențat sever experiențele personale și deopotrivă pe cele profesionale.

Universitatea Babeş-Bolyai

Instituțiile educaționale și actorii lor, au resimțit impactul negativ al acestei crize, prin alterări semnificative la nivelul tuturor palierelor de funcționare. Pentru învățământul universitar transferul în mediul virtual al cursurilor și seminariilor s-a dovedit a fi mai mult decât o provocare pasageră, el ne a afectat profund cadența, dar mai ales eficiența activităților.

Această realitate însă nu ne-a dezarmat și nici nu ne-a șubrezit motivația pentru a păstra calitatea actului educațional. Caracterul său solicitant și impredictibil a fost și continuă să fie un bun prilej pentru a ne testa și valida competențele reziliențe coroborată cu capacitatea noastră de a ne adapta impactul viziunii asupra învățării succes la contexte noi.

Pe de altă parte, ea se constituie într-o probă prin intermediul căreia ne putem verifica utilitatea experienței și a expertizei didactice. Referindu-ne la prezent, un lucru este cert - cel puțin încă un semestru activitatea didactică a celor mai mulți dintre noi, va continua să fie desfășurată apelând la platformele educaționale digitalizate.

impactul viziunii asupra învățării probleme de vedere în timpul nașterii

Ei bine, în condițiile în care suntem cu toții conștienți de natura temporară a schimbărilor care se impun în planul activității noastre instrucționale întrebarea cheie căreia trebuie să îi răspundem neîntârziat este următoarea: Cum trebuie să ne proiectăm și desfășurăm activitățile didactice predare, evaluare, feed-back, etc. Altfel spus, putem noi oare păstra sau, de ce nu, spori calitatea actului educațional dacă continuăm să ne desfășurăm activitatea în mediul virtual?

La această întrebare vom căuta, împreună cu dvs. Adecvanța strategiilor pe care le vom pune în practică depinde, în mare măsură, de modul în care le vom particulariza la domeniul fundamental în care activăm, la specificul ciclului educațional căruia ne adresăm și, desigur, la disciplina pe care o predăm.

Să nu uităm însă, ca întâi de toate e necesară cunoașterea și asumarea unei paradigme psiho-pedagogice. De altfel, în plan educațional o abordare corectă pornește întotdeauna, de la o bună cunoaștere a conceptualizărilor psiho-pedagogice care fundamentează procesul complex al predării-învățării.

Conform acestora, independent de modalitatea de livrare a unui conținut informațional față în față, online, blendedde strategiile de predare pentru care optează, respectiv de tipologia metodelor de evaluare utilizate, cadrul impactul viziunii asupra învățării trebuie să se focalizeze prioritar pe adecvanța și calitatea experienţelor de învăţare pe care intenționează să impactul viziunii asupra învățării ofere studenților săi.

Mai mult, ceea ce noi cunoaștem astăzi din teoriile neuro-cognitive care ne elucidează modul în care oamenii învață, dar și din abordările pedagogice moderne bazate pe aceste teorii, rămâne la fel de valid și valabil și atunci când utilizăm abordări didactice și instrumente noi, revoluționare, inclusiv cele digitale.

Cunoscând și respectând aceste asumpții ne va fi relativ ușor să adaptăm activitatea didactică la noi contexte educaționale, inclusiv la predarea-evaluarea on line. Iată așadar contextul în care sperăm că impactul viziunii asupra învățării ghid își va proba utilitatea.

El își propune trei obiective: să atragă atenția asupra unor principii cheie care fundamentează educația online. În acest sens, autorii săi au asumat să ofere aici câteva recomandări concrete ca soluții la spețe particulare ale activităților didactice ce picături oftalmice vor îmbunătăți vederea proiectare, elaborare și livrare on line, dar și ca antidot pentru îngrijorările care v-au perturbat activitatea în această perioadă atipică pe care o parcurgem.

Principii de bază ale educației bazată pe tehnologii informaționale În această secțiune ne—am propus să atragem atenția asupra câtorva elemente definitorii și principii de bază care particularizează educația desfășurată cu ajutorul tehnologiei informatice. Utilitatea educației on line este condiționată de accepțiunea cu care operăm Înainte de a defini operațional predarea on line va trebui să conștientizăm și să acceptăm faptul că, în perioada parcursa deja a crizei COVID, noi nu am realizat o predare on line.

Altfel spus, fiind constrânși de context, am recurs la o relocare de avarie a predării și evaluării, am transferat-o din sala de curs și seminar într-un alt context educațional — în cel virtual. Dacă vrem însă să ne apropiem mai mult de practicile predării on line, să avem un impact pozitiv asupra calității învățării, va trebui, mai întâi, să ne asigurăm că deținem o accepțiune corectă a sintagmei educație on line.

Într-o primă și oarecum intuitivă definire, educația on line reprezintă o modalitate de a desfășura predarea-învățarea-evaluarea bazată pe facilitățile oferite de tehnologia informatică și comunicarea via internet. O definiție alternativă, mai complex, dar și mult mai utilă scopului nostru, operaționalizează educația on line astfel: o strategie paradigmă impactul viziunii asupra învățării proiectată ad-hoc pentru o predare-învățare- evaluare bazată pe tehnologia informațională concretizată prin sesiuni formative si evaluative derulate on line care alternează două tipuri de activități instrucționale: sincrone si asincrone.

Cel mai vizualizat

Aceste aspecte care particularizează învățământul bazat pe tehnologie ne obligă, implicit, la o reorganizare substanțială a conținutului informațional din disciplinele care fac obiectul predării-învățării. Impactul viziunii asupra învățării reținut, de asemenea, faptul că toate aceste transformări pe care trebuie să le sufere actul didactic atunci când îl adaptăm specificului din mediile virtuale, nu se fac în afara unei susțineri științifice riguroase. Există astăzi o literatură vastă, coerentă și bine articulată, care fundamentează empiric principiile și strategiile educației on line.

A eluda consultarea acestui suport științific atunci când ne propunem să adoptăm învățământul on line echivalează cu o abordare nesănătoasă care ne poate compromite calitatea procesului de învățământ.

Desigur, avem libertatea să ignorăm această cerință, și să ne dezvoltam strategii idiosincratice proxime bunului simt, dar atunci va trebui să ne asumăm, matur și responsabil, consecințele acestei opțiuni.

Dar acest lucru ar putea să nu fie valabil și pentru consecințele epidemiei, care, foarte probabil, îi vor lovi cel mai rău pe cei mai vulnerabili dintre oameni. Pe platforma online a OECD dedicată educațieiAndreas Schleicher furnizează o rară analiză macro asupra posibilelor efecte pe care pandemia le-ar putea avea asupra educației, la nivel global. El se folosește în acest sens pe concluziile unui studiu realizat acum doi ani, în rândul profesorilor, la nivelul țărilor membre ale Organizației. Cei din medii dezavantajate vor rămâne închiși în afara procesului de învățare, dacă se închide școala.

Eficiența actului educațional online este în primul rând determinată de calitatea paradigmei instrucționale care îl fundamentează Indiferent de modalitatea prin care decidem să livrăm conținuturile informaționale, dacă ne dorim o învățare eficientă va trebui să asumăm, mai întâi, o anumită conceptualizare psiho-pedagogică a procesului de predare-învățare.

Conform acesteia, studentul este cel care, asistat corect și constant de către cadrul didactic, își construiește propriul bagaj de cunoștințe și competențe. Pentru a reuși acest lucru el are nevoie de multă interactivitate. Interacțiunile sale vizează două aspecte: a. Altfel spus, procesul de predare-învățare se bazează pe un set complex și bine organizat de interacțiuni și nicidecum nu poate fi redus la un proces simplu de transfer de cunoștințe, dinspre cadru didactic către student.

Ca rezultat, se constată, tot mai evident, o tendință de fetișizare a instrumentelor și softurilor educaționale în detrimentul unor paradigme psihopedagogice și a unor metode didactice, validate reiterativ.

Este una dintre cele mai înșelătoare propensiuni. Deși foarte utile în proiectarea și derularea activității didactice, instrumentele moderne antrenate în predare nu aduc nemijlocit o îmbunătățire a calității predării, doar prin calitățile lor intrinseci. Ele sunt doar mijlocul prin care o impactul viziunii asupra învățării strategie educațională poate fi pusă în practică astfel încât să sporească calitatea procesului complex de predare—învățare.

Valoarea și utilitatea lor se relevă abia atunci când utilizatorul identifică cea mai bună potrivire între metoda de predare și instrumentul adecvat scopului urmărit.

Account Options

Scurt impactul viziunii asupra învățării, valoarea pe care o aduce tehnologia este mai degrabă expresia gradului de potrivire dintre metodă și instrument, decât a caracteristicilor instrumentului. Educația online impune o reconceptualizare a strategiei didactice, dar nu și a paradigmei psiho —pedagogice care o fundamentează Prelungirea crizei COVID 19 ne obligă să reconsiderăm modul cum abordăm predarea-evaluare.

Dacă vrem să păstram calitatea actului educațional sau chiar să o sporim, va trebui sa regândim strategiile didactice pe care le utilizăm, fără a renunța sau a schimba conceptualizarea psiho-pedagogică care le fundamentează. Altfel spus, pentru a nu compromite calitatea actului educațional, în această perioadă care are specificitatea ei, avem nevoie de o reconceptualizare ad-hoc a activităților de predare-învățare-evaluare.

Mai precis, în acest nou context propunem dezvoltarea si implementarea unor noi strategii didactice.

impactul viziunii asupra învățării restaurarea cataractei și a vederii

Acestea vor valorifica elementele forte și bunele practici extrase din predarea clasică, pe care le vor adapta la constrângerile educației on line. Vom depăși astfel stadiul actual al predării relocate de urgență și vom răspunde standardelor de calitate impactul viziunii asupra învățării unei predări digitalizate actualizate.

Mai precis, propunem o strategie didactică optimizată, pe care o vom numi predare interactivă online. Va fi, credem noi, un pas semnificativ către prezentări pentru viziune schimbare paradigmatică esențială care va dezvolta treptat o nouă pedagogie universitară, impactul viziunii asupra învățării clădită pe atuurile platformelor digitale educaționale și având ca dimensiune modificarea vederii interactivitatea.

Acestă abordare va reliefa rolul cheie al interacțiunilor studentului interacțiuni cu conținutul informațional cu cadrele didactice si, respectiv colegi și va formula sugestii concrete privind modalitățile de optimizare a acestor interacțiuni.

Ne simțim datori să reamintim aici faptul că aceste tipuri de interacțiune constituie esența unei predări centrate pe student. Pentru a ne asigura că păstrăm sau chiar vom augmenta calitatea actului educațional, în proiectarea acestei strategii ne vom strădui să exploatăm, cât mai eficient, cele mai importante caracteristici ale tehnologiei și mediului digital.

Ne vom focaliza în principal asupra acelor particularități tehnologice care favorizează superior utilizarea unor strategii și metode didactice care sporesc calitatea predării-învățării. Expunem sintetic elementele care individulalizează această paradigma diactică, reliefând elementele ei inovative.

Дело было не только в том, что определенные женские черты остались неизменными со времен Евы; перед очарованием этого места не удержался бы. Насколько знал Элвин, нигде в Диаспаре не было ничего подобного. По прихоти художника только некоторые из зеркал отражали обстановку, какой она была в действительности - и даже они изменяли свое расположение, как был уверен в том Элвин. Прочие же, конечно, отражали что-то, но видеть себя расхаживающим среди вечно изменчивого, совершенно воображаемого окружения было несколько ошарашивающе.

Pentru a maximiza beneficiile acestei metamorfoze didactice, profilul generic descris mai sus va fi particularizat și va genera versiuni specifice care vor reflecta specificitatea domeniului fundamental, a ramurii de știință a specializării și chiar a disciplinei predate. Cadrul didactic titular este, însă, autoritatea ultimă care va completa cu elementele de finețe versiunea finală pe care o va implementa la disciplina pe impactul viziunii asupra învățării o predă.

Suntem pregătiți să întâmpinăm, bine fundamentat, posibile impactul viziunii asupra învățării sau chiar atitudini sceptice. Rezumând, în această primă secțiune a ghidului ne-am propus să formulăm câteva principii care să ne permită reconceptualizare reală a strategiei didactice.

Această reproiectare a tacticii instrucționale la nivel universitar va viza toate componentele cheie ale actelor educaționale și respectiv, ale contextului in care ele se desfășoară: predarea, evaluarea, feed-back-ul, comunitatea de învățare, climatul educațional precum și aspecte care privesc persistența și motivația studenților pentru învățare. Strategii de organizare a predării-învățării on-line În cele ce urmează vă sugerăm câteva strategii concrete care ilustrează componentele paradigmei predării interactiv on-line.

  • В том, что он давал поучения наиболее оригинальному из умов, зародившихся в Диаспаре со времен Рассвета, тоже была несомненная честь, и уж ее-то у него никто не мог отнять.
  • Cum să vă mențineți vederea

Propunerile noastre nu am vrea să fie interpretate ca reglementării obligatorii pe care instituția ar dori să vi le impună. Dimpotrivă, receptați-le ca pe un set de recomandări colegiale care vă pot fi de folosi în condițiile în care suntem nevoiți să ne continuăm activitatea didactică făcând apel la platformele educaționale.

Florin Cîțu vrea să facă pace în coaliție: Sunt dispus să continuăm dialogul

Pentru a conferi un caracter interactiv acestei secțiuni secunde am organizat materialul în jurul unor întrebări care, foarte probabil, vă vin în minte atunci când asumați o activitate didactică on-line. Iată așadar câteva recomandări pe care noi le-am considerat utile tuturor celor preocupați de păstrarea sau sporirea calității actului didactic. Proiectați un plan instrucțional bine structurat Un plan instrucțional eficient implică acordarea unei atenții aparte modalităților de facilitare a învățării și înțelegerii.

Această abordare presupune ca, înainte de a planifica cum vom preda efectiv un conținut educațional, focalizarea noastră prioritară să fie asupra tipurilor de achiziții pe care le așteptăm de la studenți și pe dovezile privind dobândirea acestora.

Dacă suntem cu adevărat preocupați de eficiență, atunci în elaborarea planului instrucțional va trebui să respectăm parcurgerea anumitor etape. Primul pas, constă în formularea obiectivelor de învățare. Aceste obiective reflectă cunoștințele și deprinderile pe care cadrul didactic dorește ca la finalul cursului să le dețină studenții. Odată stabilite aceste obiective, în pasul doi, este esențial să stabilim explicit cum vor fi evaluate achizițiile și performanțele studenților în raport cu aceste obiective.

Mai precis, verificăm dacă acestea au fost atinse. Facem acest lucru prin evaluări sumative examene finale, proiecte, portofolii însoțite de notare și evaluări formative teste grilă cu miză scăzută, reflecții săptămânale, sarcini impactul viziunii asupra învățării vizează optimizarea performanțelor.

Pedagogia universitară în pandemia COVID

Prin urmare, înaintea oricărei planificări a modalităților efective de predare a unui conținut, prioritare sunt stabilirea obiectivelor și a modului în care vor fi evaluați studenții. Altfel spus, conform acestei abordări, activitățile propriu-zise de învățare în care vor fi implicați studenții pentru a face impactul viziunii asupra învățării cu succes la probele de evaluare, dar si ce conținuturi specifice vom selecta pentru a face obiectul acestor activități de învățare, constituie pasul final al demersului de proiectare didactică.

În contextul predării on line, celor trei etape deja descrise, li se mai adaugă una - modalitatea de desfășurare a activităților. Apelul la tehnologia informațională ne obligă să specificăm și modul efectiv de livrare a secvențelor didactice, acesta putând fi sincron și, respectiv, asincron descrierea lor o regăsiți mai jos.

Rezumând, educația on line se bazează pe planuri instrucționale care înglobează patru componente cheie și care reclamă o ordine bine stabilită a etapelor de elaborare. Iată care sunt acestea: A. Identificarea obiectivelor B. Construirea sarcinilor de evaluare C. Planificarea sarcinilor de învățare și etapizarea conținuturilor D.

impactul viziunii asupra învățării medicamente care cresc vederea