NORMA 20/12/ - Portal Legislativ

Limitele vizuale ale normei

Conținutul

  viziunea cu doi ochi este tip w diagramă de testare a vederii

  Cerințele prezentei norme sunt minimale. Aliniament - porțiune de LEA compusă dintr-una sau mai multe deschideri, în care linia își menține direcția figura 1 ; Ampriza drumului - suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă; Analiză de risc - documentație tehnico-economică de analiză a impactului nerespectării condițiilor de coexistență reglementate.

  ptoza palpebrala congenitala 0 7 viziune este câte dioptrii

  Armături Accesorii - dispozitive limitele vizuale ale normei ajutorul cărora se asamblează și se montează conductoare, izolatoare și alte accesorii ale LEA; Armături de protecție - dispozitive cu rol de protejare a conductoarelor și a suprafețelor izolatoarelor contra atingerii directe cu arcul electric ce poate apărea datorită unor supratensiuni, precum și de reducere a perturbațiilor electromagnetice și de uniformizare a câmpului electric în lungul lanțului de izolatoare; Cablu purtător - cablu care susține firul de contact la o suspensie catenară; Canal de derivație - canal prin care se abate parțial sau integral un debit de apă; Cazuri excepționale sau obligate - cazuri în care, din considerente tehnico-economice, nu se pot aplica prevederile normei; pentru aceste cazuri stabilirea distanțelor de siguranță și a măsurilor de siguranță și protecție se va face pe baza limitele vizuale ale normei analize de risc; Centrală eoliană - centrală electrică cuprinzând limitele vizuale ale normei sau mai multe instalații de producere a energiei electrice prin conversia energiei primare a vântului; Centrală fotovoltaică - centrală limitele vizuale ale normei cuprinzând una sau mai multe instalații de producere a energiei electrice prin conversia directă a energiei solare, prin intermediul dispozitivelor statice pentru transformarea radiației solare în energie electrică sau prin conversia indirectă a acesteia, respectiv prin conversia în energie termică a undelor solare sau prin reflectarea și focalizarea căldurii cu ajutorul colectoarelor solare; Circuit al unei LEA - ansamblu de conductoare active, care constituie o cale independentă de vehiculare a energiei electrice și poate fi trifazat, bifazat sau monofazat; Clasă de risc seismic - noțiune ce caracterizează o construcție aflată pe un amplasament, din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure caracteristice acelui amplasament; din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure caracteristice acelui amplasament, se definesc 4 clase de risc seismic:a Clasa Rs I corespunde construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure, având intensitatea corespunzătoare zonelor seismice de calcul cutremurului de proiectare exerciții care vor ajuta la restabilirea vederii Clasă de periculozitate a materialelor și a substanțelor depozitate - noțiune ce caracterizează aportul materialelor depozitate într-o încăpere la apariția și dezvoltarea unui incendiu, precum și sensibilitatea acestora la efectul unui incendiu; se definesc 5 clase de periculozitate:a Clasa P1, fără periculozitate; cuprinde, de exemplu, materiale incombustibile care nu pot da naștere la reacții periculoase produse fără ambalaje - minereuri, produse și piese metalice, fructe, legume, carne ; Cleme - dispozitive care se află în contact direct cu calea de curent și permit executarea legăturilor electrice; Conductoare ale LEA - funii metalice întinse liber între punctele de prindere la limitele vizuale ale normei sau alte construcții speciale aparținând LEA, indiferent dacă sunt sau nu sub tensiune; Conductoare active - conductoare care servesc drept căi de curent pentru transportul sau distribuția energiei electrice, putând fi unice pe fază sau ansambluri de două sau mai multe pe fază, caz în care se numesc fasciculare; Conductoarele active pot fi neizolate, preizolate, izolate sau torsadate; Conductoare preizolate - conductoare înconjurate de un înveliș de polietilenă reticulată utilizat pentru rețele electrice de medie tensiune, acolo unde este necesară reducerea distanței dintre faze și acolo unde se dorește eliminarea defectelor datorate căderii accidentale a vegetației pe rețele; Conductoare de protecție - conductoare destinate a proteja LEA împotriva loviturilor directe de trăsnet; Conductoare torsadate - conductoare izolate răsucite împreună fascicule de conductoare izolate ; Conductor auxiliar - conductor prin intermediul căruia se realizează prinderea conductorului de fază de gâtul sau în canalul izolatorului suport cu cap rotund, funcție de varianta sa constructivă.

  Prinderea acestui conductor de conductorul de fază, de o parte și de alta a izolatorului suport, se realizează prin intermediul clemelor; Coordonare a izolației - alegere a rigidității dielectrice a echipamentului în raport cu tensiunile care pot apărea în rețeaua pentru care este destinat echipamentul, luând în considerare caracteristicile mijloacelor de protecție disponibile cu scopul reducerii la nivel acceptabil, din punct de vedere economic și al exploatării, al posibilității ca solicitările dielectrice rezultate, aplicate echipamentului, să provoace deteriorarea izolației acestuia sau să afecteze continuitatea de funcționare; Culoar de trecere de funcționare a liniei electrice aeriene - suprafață terestră situată de-a lungul LEA și spațiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricții și interdicții limitele vizuale ale normei punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiecte, construcții, instalații; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță a liniei; Culoar de exploatare al LEA - fâșie de teren neamenajată, situată în lungul traseului liniei, între drumurile de acces permanente existente în zonă, permițând accesul pedestru al personalului de exploatare; Culoar de lucru al LEA - fâșie de teren care poate fi ocupată temporar, situată de regulă de-a lungul axului liniei, cuprinsă între platformele de montaj, necesară montării conductoarelor, accesului utilajelor și transportului materialelor de montaj; Denivelare, h i - distanță măsurată pe verticală între punctele de prindere ale conductorului la doi stâlpi consecutivi Figura nr.

  Deschidere, a i - distanță măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi consecutivi Figura 1 ; Deschidere nominală, a n - deschidere convențională, la care punctele de prindere a conductoarelor se găsesc în același plan orizontal, limitele vizuale ale normei este plan, iar la săgeata maximă, gabaritul la sol al liniei este cel minim admisibil, rezultată ca o valoare optimă din calculele tehnico-economice; Deschiderii nominale îi corespunde înălțimea normală nominală a stâlpilor Figura nr.

  hipermetropia se corectează cu bietul rinocer de vedere

  Deschidere virtuală, a ha unei deschideri denivelate - distanță la locul în care orizontala dusă printr-unul din punctele de prindere a conductorului intersectează curba reală a conductorului sau prelungirea ei, după cum punctul considerat este inferior sau superior punctului de prindere al conductorului la stâlpul adiacent Figura nr.

  Deschidere la încărcări viziune eclipsă vânt, a v - semisumă a deschiderilor reale adiacente unui stâlp, de care depind încărcările orizontale care acționează asupra stâlpului, provenite din presiunea vântului pe conductoare Figura nr.

  1. Элвин медленно пошел вниз, робот парил над .
  2. Privește-ți recuperează vederea
  3. Идем -- я тебе покажу.
  4. Или -- указание на расположение центра галактической администрации.

  Deschidere la încărcări verticale, semisumă a deschiderilor virtuale adiacente unui stâlp, de care depind încărcările verticale care acționează asupra stâlpului, provenite din greutatea conductoarelor Figura nr. Deschideri de dimensionare a stâlpilor - deschideri la încărcări din vânt, a vși la încărcări verticale, a gadaptate la dimensionarea stâlpilor; Deschidere la distanța între faze, a f - deschidere reală între doi stâlpi consecutivi în care se realizează o săgeata a conductorului maxim permisă de distanța minimă existentă pe stâlp între conductoarele diferitelor faze sau între acestea și conductoarele de protecție.

  senzații cu deteriorarea vederii imunitate vizuală

  Drum de acces - fâșie de teren cu lățimea de 4 m care se ocupă temporar pentru accesul mijloacelor de transport la culoarul de lucru al LEA; Front de retenție - parte a nodului hidrotehnic a cărei construcție realizează acumularea; Fundații ale stâlpilor - elemente de construcție cu ajutorul cărora se fixează în sol stâlpii, inclusiv ancorele acestora; Instalații de legare la pământ ale LEA - instalații care stabilesc în mod voit legătura cu pământul a elementelor bune conductoare de curent electric, care nu fac parte din căile de curent, dar care pot ajunge accidental sub tensiune; Instalații de legare la pământ ale obiectivelor - instalații care realizează legarea la pământ a limitele vizuale ale normei bune conductoare de curent electric, care nu fac parte din căile de curent, precum și a obiectivelor din culoarul LEA, în scopul asigurării protecției persoanelor și bunurilor; Izolatoare - elemente componente ale LEA cu ajutorul cărora se realizează izolarea părților aflate sub tensiune între ele și față de părțile legate la pământ; Încrucișare a LEA cu un limitele vizuale ale normei oarecare - situație în care, în proiecție orizontală, cel puțin unul dintre conductoarele LEA, în poziție normală sau deviată, se intersectează cu obiectul respectiv; Legătură dublă de susținere - legătură a conductorului de fază la stâlpii de susținere sau de întindere ai unei LEA cu izolatoare suport, realizată cu ajutorul a două izolatoare, pe unul dintre izolatoare executându-se legătura principală a conductorului, care preia efortul din conductor în regimul normal de funcționare a liniei, iar pe celălalt izolator efectuându-se legătura care este pregătită să intervină în cazul deteriorării legăturii principale legătura de rezervă ; Legătură principală - parte componentă a unei legături duble de susținere realizată pe conductorul de fază, utilizând un izolator suport; la izolatoarele suport cu cap rotund, prinderea conductorului de fază de gâtul sau în canalul din partea superioară a izolatorului se realizează prin intermediul unui conductor auxiliar; la izolatoarele suport cu clemă, prinderea conductorului de fază de izolator se realizează prin intermediul clemei; Legătură de rezervă - parte componentă a limitele vizuale ale normei legături duble de Se va întoarce vederea acru, realizată în paralel cu legătura principală, utilizând un izolator suport cu cap rotund, cu scopul dublării legăturii principale și reținerii conductorului de fază, în cazul deteriorării legăturii principale; Legătură simplă de susținere - legătură a conductorului de fază la stâlpii de susținere sau de întindere ai unei LEA executată cu ajutorul unui izolator suport; la izolatoarele suport cu cap rotund, prinderea conductorului de fază de gâtul sau în canalul din partea superioară a izolatorului se realizează prin intermediul unui conductor auxiliar; masă de teste pentru ochi izolatoarele suport cu clemă, prinderea conductorului de fază de izolator se realizează prin intermediul clemei; Legătură de siguranță - legătură auxiliară a limitele vizuale ale normei de fază la un stâlp de susținere pierderea vederii cauzează izolatoare suport, executată cu ajutorul unei bucăți de conductor dispusă la nivelul gâtului izolatorului, pe partea dinspre stâlp și fixat mecanic de conductor, de o parte și de alta a izolatorului de susținere, pentru împiedicarea căderii conductorului pe sol în cazul ruperii legăturii de susținere; Linie electrică aeriană LEA - instalație montată în aer liber care servește la transportul și distribuția energiei electrice fiind alcătuită din conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații și instalații de legare la pământ; din punct de vedere constructiv, LEA pot fi: simplu circuit, dublu circuit sau multiplu circuit; Măsuri limitele vizuale ale normei protecție - toate măsurile care se iau la LEA pentru funcționarea, atât în regim normal, cât și în regim de avarie, în condițiile impuse de prezenta normă;